Your cart is empty.
 
KVSU’s publications are distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

ISBN10: 9185832278
ISBN13: 9789185832279
Pages: 126
Published: 2017
Binding: Soft cover
Language: swe

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 41/2015-2016

Stefan Mähl (red.)

SEK 100

SEK 94 excl. swedish tax

Sverker Gustavsson: Högtidsanförande den 8 oktober 2016

Sverker Gustavsson: Thomas Brante som förvaltningspolitiker

Margareta Kristenson: Vetenskap och politik. Exempel från socialmedicinen

Carl Frängsmyr: Den svåra kollegialiteten: Några historiska perspektiv

Allan Gut: Stora talens lag i vardagen

Lotta Rydhmer: Avel för ett hållbart nyttjande av djur

Erik Sjöqvist: Kvantdatorer - beräkningsmaskiner i landet annorlunda

Sten Widmalm: Vägar till politisk tolerans

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 2015

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 2016

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala ledamöter

Ledamöterna enligt kategori och invalsår

Förteckning över pristagare