Your cart is empty.
 
KVSU’s publications are distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 20/1976-77

SEK 100
ISBN10: 9122001360
ISBN13: 9789122001362
Pages: 154
Published: 1977
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Vetenskapsmannen i samhället : Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977

SEK 50
ISBN10: 9122001328
ISBN13: 9789122001324
Pages: 192
Published: 1977
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 19/1975

SEK 100
Pages: 132
Published: 1975
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Lärostolar i pedagogik vid europeiska universitet : Några drag i deras tillkomsthistoria

Ingeborg Willke

SEK 50
Pages: 152
Published: 1975
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Med utländska resenärer i svenska bibliotek

Åke Davidsson

SEK 50
Pages: 112
Published: 1975
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 18/1974

SEK 100
Pages: 124
Published: 1974
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 17/1973

SEK 100
Pages: 88
Published: 1973
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 15-16/1971-1972

SEK 100
Pages: 170
Published: 1972
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Den offentliga konsten och ideologierna : Studier över verk från 1800- och 1900-talen

Allan Ellenius

SEK 50
Pages: 210
Published: 1971
Binding: Soft cover
More info | Add to cart