Your cart is empty.
 
KVSU’s publications are distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

ISBN10: 9185832308
ISBN13: 9789185832309
Pages: 234
Published: 2020
Binding: Soft cover
Language: swe

I samhällets tjänst : Festskrift till Sverker Gustavsson på åttioårsdagen den 1 januari 2020

SEK 220

SEK 208 excl. swedish tax

Innehåll:

Förord

Oloph Bexell: När teologiprofessorerna fick religionsfrihet

Åke Frändberg: Vad är en rättighet?

Carl Frängsmyr: Gud, Gustaf Adolf och Sveriges försvar. Fosterländska studentförbundet i 1890-talets Uppsala

Satu Gröndahl: Fjäll i förvandling. Sydsamiska röster under hundra år

Allan Gut: Oändligheten är inte som alla andra tal

Kerstin Hulter Åsberg: Doktor Höjers undersökning av doktor Eichfuss. Ett medicinhistoriskt möte under baltutlämningen

Gunnar Ingelman: Slumpen gynnar det förberedda jaget – och laget

Lars-Gunnar Larsson: Märkesmän och traditioner i fenno-ugristikens historieskrivning

Caroline Liberg: Svenskämnet och att göra sin stämma hörd i tidiga år

Sten Lunell: Om modeller i och bortom kvantkemin

Ulf Magnusson: Det där om djuren och antibiotikaresistensen

Lena Marcusson: Generaldirektörer och andra myndighetschefer. Lojala genomförare eller självständiga ämbetsmän?

Olle Matsson: ”A single bright-green line”. Om upptäckten av grundämnet tallium och dess användning som mordgift i fiktion och verklighet

Nils Mårtensson: Hur Uppsala möjliggjorde storsatsningen på MAX IV i Lund

Stefan Mähl: Martin Luthers skrifter i tysk översättning. Om språkliga och kulturella barriärer i reformationens tidevarv

Stig Strömholm: Kan man vara konservativ idag?