Your cart is empty.
 
KVSU’s publications are distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Acta Academiae Regiae scientiarum Upsaliensis

I samhällets tjänst : Festskrift till Sverker Gustavsson på åttioårsdagen den 1 januari 2020

SEK 220
ISBN10: 9185832308
ISBN13: 9789185832309
Pages: 234
Published: 2020
Binding: Soft cover
Language: swe
More info | Add to cart

Benjamin Constant och den liberale Napoleon : De hundra dagarnas konstitution och Constants kommentar

Stig Strömholm

SEK 170
ISBN10: 918583226X
ISBN13: 9789185832262
Pages: 174
Published: 2016
Binding: Soft cover
Language: swe
More info | Add to cart

Med fjädern från en kerubs vinge : Studenten Erland Hofstens passionsepos "Ett Rimm" (1677)

Lars Burman

SEK 127
ISBN10: 9185832243
ISBN13: 9789185832248
Pages: 86
Published: 2014
Binding: Soft cover
Language: swe
More info | Add to cart

Akademisk, politisk och ekonomisk liberalism

Sverker Gustavsson

SEK 186
ISBN10: 9185832235
ISBN13: 9789185832231
Pages: 372
Published: 2014
Binding: Soft cover
Language: swe
More info | Add to cart

Observationer rörande vattuminskningen i Bottenviken

Samuel Chydenius, Hans Helander (red.), Bo Sundqvist (red.), Urban Örneholm (red.)

SEK 137
ISBN10: 9185832227
ISBN13: 9789185832224
Pages: 74
Published: 2013
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Facts and findings on personal names : Some European examples

Lars-Gunnar Larsson (red.), Staffan Nyström (red.)

SEK 158
ISBN10: 9185832200
ISBN13: 9789185832200
Pages: 178
Published: 2012
Binding: Soft cover
Language: eng
More info | Add to cart

Libens merito : Festskrift till Stig Strömholm på sjuttioårsdagen 16 september 2001

Olle Matsson, Åke Frändberg, Monica Hedlund, Sten Lunell, Gunnar Sedin

SEK 100
ISBN10: 9185832146
ISBN13: 9789185832149
Pages: 424
Published: 2001
Binding: Hard cover
More info | Add to cart

Five essays : In historical jurisprudence

Stig Strömholm

SEK 70
ISBN10: 9122013350
ISBN13: 9789122013358
Pages: 86
Published: 1989
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Vetenskapsmannen i samhället : Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977

SEK 50
ISBN10: 9122001328
ISBN13: 9789122001324
Pages: 192
Published: 1977
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Lärostolar i pedagogik vid europeiska universitet : Några drag i deras tillkomsthistoria

Ingeborg Willke

SEK 50
Pages: 152
Published: 1975
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Med utländska resenärer i svenska bibliotek

Åke Davidsson

SEK 50
Pages: 112
Published: 1975
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Den offentliga konsten och ideologierna : Studier över verk från 1800- och 1900-talen

Allan Ellenius

SEK 50
Pages: 210
Published: 1971
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

The Finnish-Soviet armistice negotiations of 1944

Thede Palm

SEK 50
Pages: 160
Published: 1971
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Properties and applications of dextrans

Björn Ingelman, Anders Grönwall, Lars-Erik Gelin, Rune Eliasson

SEK 50
Pages: 90
Published: 1969
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Civibus et rei publicae : Festskrift till Georg Andrén

Åke Malmström, Erik Anners, Gunnar Gerdner

SEK 50
Pages: 548
Published: 1960
Binding: Hard cover
More info | Add to cart

Eine Echtheitsfrage bei Optatus von Mileve

Sven Blomgren

SEK 50
Pages: 72
Published: 1959
Binding: Soft cover
More info | Add to cart

Finländska personnamnsstudier : Studies on Swedish personal names in Finland

Carl-Erik Thors

SEK 50
Pages: 138
Published: 1959
Binding: Soft cover
More info | Add to cart