An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 186

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Samer i söder

Lars-Gunnar Larsson (red.), Håkan Rydving (red.), Ingvar Svanberg (red.)

Lars-Gunnar Larsson och Håkan Rydving: Inledning.
Inger Zachrisson: Aktuell samisk arkeologi i syd. En översikt
Maria Björck och Inga Blennå: Lappatäkten i Järvsö. Den första arkeologiska undersökningen av ett sockenlappboställe
Sverre Fjellheim: Ei morketid i samisk historie. Konflikter mellom reindrift og jordbruk i Rorostraktene
Gunilla Larsson: Spår av samer i södra Hälsingland
Lars-Gunnar Larsson: Vilket språk talade sockenlapparna?
Jonas Monie Nordin: Samer i maktens närhet. Nedslag i den samiska historien i Stockholm med omnejd
Gudrun Norstedt: Det förlorade landet. Om skogsrenskötseln på de uppdelade markerna nedanför odlingsgränsen
Håkan Rydving: Sydsamisk religion i ett jämförande perspektiv
Anne Severinsen: Den relative samiske sedvaneretten. Om forholdet mellom rettigheter og politisk praksis
Ingvar Svanberg: De sydliga samerna och deras försörjning
Jouni Tervalampi: Då samer for på Mälarens is
Samer i söder

ISBN 9789185832286

Soft cover

270 pages

Published 2022

Language swe

Price from SEK 186