An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 100

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

Stefan Mähl (red.)

Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis, no. 43

Lena Marcusson: Högtidsanförande den 8 oktober 2019

Klas-Göran Karlsson: Det moderna trettioåriga kriget som lärprocess

Shirin Ahlbäck Öberg: Från granskningssamhälle till tillitsbaserad styrning?

Ylva Bergström: Utbildningskapital - ett landmärke i det politiska landskapet

Lars Falk: Mängder i klassen - skolan och den nya matematiken

Sverker Gustavsson: Stödet för Trump som historisk utmaning

Åsa Kassman Rudolphi:Tribologi och materialvetenskap för att förstå och kontrollera ytors friktion och nötning

Mats Larhed: Mikrovågor - myt och verklighet. Från kuriosa till modern läkemedelskemi

Erik Smitterberg: Det individuella språket och förändringar i den sena nyengelskan

Jan Stenlid: Hot från nya skadegörare i våra skogar

Alexandra Waluszewski: Vetenskapliga eller ekonomiska fakta?
Om den svåra konsten att begränsa användningen av antibiotika för djur

Ulrika Winblad: Varför är det så svårt att samverka kring multisjuka äldre?

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2019

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2020

Minnesord

Kungl.Vetenskapssamhällets i Uppsala ledamöter.

Ledamöterna enligt kategori och invalsår

Förteckning över pristagare
Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

ISBN 9789185832347

Soft cover

208 pages

Published 2021

Language swe

Price from SEK 100