An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 170

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Benjamin Constant och den liberale Napoleon : De hundra dagarnas konstitution och Constants kommentar

Stig Strömholm

Acta Academiae Regiae scientiarum Upsaliensis, no. 26

Hundra dagar - så länge varade Napoleons välde när han på våren 1815 överraskande lämnat ön Elba, som stormakterna tilldelat honom ett år tidigare, och med en liten men ständigt växande armé intagit Paris och större delen av sitt forna kejsardöme.

"De hundra dagarna" - les cent-jours - är en välkänd historisk episod. Mindre bekant är att Napoleon med bistånd av den schweiziskfödde publicisten och politikern Benjamin Constant, som samma vår skarpt kritiserat kejsarens regim, hann med att utarbeta en ny och förvånande liberal författning för sitt rike, få den godkänd genom folkomröstning och högtidligen utfärda den. Den kom att vara gällande i trettioåtta dagar. Om Constant och Napoleons nya författning handlar denna bok.
Benjamin Constant och den liberale Napoleon

ISBN 9789185832262

Soft cover

174 pages

Published 2016

Language swe

Price from SEK 170