An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 147

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Anders Celsius och skådetornet

Stefan Mähl (red.)

Anders Celsius (1701-1744) kan sägas vara en tämligen okänd man med ett välkänt namn. Det senare beror på uttrycket grader Celsius, dvs. termometerskalan som han skapade på 1700-talet. Skriften Anders Celsius och skådetornet behandlar valda delar av hans korta liv, hans vetenskapliga karriär i Uppsala och i utlandet samt hans vetenskapliga samarbeten. Anders Celsius ansträngningar att förmå Uppsala universitets konsistorium att uppföra ett skådetorn för astronomiska observationer på det nuvarande Celsiushusets tak och tornets fortsatta öde hör till skriftens centrala delar.

Anders Celsius och skådetornet

ISBN 9789185832323

Soft cover

64 pages

Published 2022

Language swe

Price from SEK 147